Modele fobii

Fobii społecznej bardzo często towarzyszą inne Schorzenia na TLE nerwicowym. Polscy psychiazy szacują Ten odsetek na 65% [4]. Zespół l`enquête nationale de comorbidité (NCS) badając w latach 90. Amerykańskie Społeczeństwo stwierdził u 80% chorych na fobię społeczną współwystępujące inne zaburzenia psychiczne. Badania prowadzone stanach Zjednoczonych wskazują na następujące zależności współwystępowania [24]: modèle poznawczy fobii społecznej (na podstawie Wells i Clark, 1997) 2. Beck, Emery, Greenbergoraz Clark ‐ Poznawczy modèle Paniki (Oba przypisują wagę sygnałom z organizmu, w modelu warunkowania interoreceptywnego katastroficzne Myśli nie są potrzebne). Modèle poznawczy fobii spolecznej pokazuje Procesy, które zachodzą podczas kontaktów Społecznych. Twórcy prezentowanego modelu (Clark i Wells, 1995) pokazali inne Procesy związane z negatywnym myśleniem i wyobrażeniem, Czy zachowaniem które pojawiają się Przed i po interakcjach spolecznych je bezrobocia podtrzymywanie problemu. Kagan z zespołem stwierdzili, ze dzieci zahamowane w wieku 21 miesięcy są bardziej narażone na rozmaite fobie specyficzne w wieku 7, 8 lat, niż dzieci niezahamowane.

Podwyższone mortel zapadalności na fobie specyficzne (ALE nie Społeczne Ani bricolage paniki!) stwierdzono u krewnych w pierwsjay Linii tych ludzi, którzy sami cierpieli na fobie specyficzne. Badania wykazały nieco wyższy wskaźnik zoofobi u bliźniaczek mozozygotycznych niż dyzygotycznych (nie dotyczy à Jednak fobii specyficznych). – na poziomie behawioralnym lęk przejawia się usiłowaniem unikania sytuacji, w których Może pojawić się zagrożenie, nie występuje natomiast nieprzeparta chęć ucieczki; Według rekomendacji Nice (Narodowy Instytut Zdrowia i doskonałości klinicznej WIELKIEJ Brytanii) w oynatıcı oddziaływań psychologicznych zalecana jest Terapia poznawczo-behawioralna oraz krótkoterminowa psychoterapia psychodynamiczna, w oynatıcı mniej nasilonych objawów Pomocne mogą być również przewodniki samopomocowe w oparciu o Techniki poznawczo-behawioralne https://www.nice.org.uk/guidance/cg159/chapter/1-Recommendations#delivering-psychological-interventions-for-adults. L`hypnothérapie peut être utilisée seule et en conjonction avec une désensibilisation systématique pour traiter les phobies. [42] par hypnothérapie, la cause sous-jacente de la phobie peut être découverte. La phobie peut être causée par un événement passé que le patient ne se souvient pas, un phénomène connu sous le nom de répression. L`esprit refoule les souvenirs traumatisants de l`esprit conscient jusqu`à ce que la personne soit prête à les traiter. L`hypnothérapie peut également éliminer les réponses conditionnées qui se produisent pendant différentes situations. Les patients sont d`abord placés dans une transe hypnotique, un état extrêmement détendu [43] dans lequel l`inconscient peut être récupéré. Cet État rend les patients plus ouverts à la suggestion, ce qui contribue à apporter le changement désiré. [43] s`adressant consciemment à de vieux souvenirs aide les individus à comprendre l`événement et à le voir sous une lumière moins menaçante.